Bérmálás

A bérmálás által a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az egyházi közösségben való életre, Jézus tanítványainak iskolájában, és ezáltal válnak nagykorú kereszténnyé.

 

Ki bérmálkozhat?

A bérmálás szentségét az a megkeresztelt kérheti, aki…

  • élő kapcsolatban van a helyi keresztény közösséggel,
  • a vasárnapi szentmiséken részt vesz,
  • volt elsőáldozó, és rendszeresen magához veszi az Eucharisztiát, vagy a felnőtt katekumenek közé tartozik
  • a bérmálás előtt részt vett egy évig tartó felkészülésben. (Minden év szeptemberében új katekumen csoportot indítunk.)

 

Bérmaszülő

A bérmaszülő kötelessége az, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szavaival és példájával segítse, támogassa. Amikor bérmaszülőt választunk, leginkább erre a szempontra figyeljünk.

További feltétel:

  • Katolikus hitben élő, megkeresztelt, és megbérmált…
  • 16 éves kort betöltött…
  • Ha házasságban (párkapcsolatban) él, akkor szentségi házasságot kötött…
  • Vallását gyakoroló, hitét élő személy legyen.

 

Bérmanév

A bérmálkozó bérmanevet választ a bérmálkozás előtt. Ez a név nemcsak a bérmaszülő neve lehet, hanem olyan szentnek is a neve, aki közel áll a bérmálandóhoz, akinek élete példaértékű, követendő.

 

Jelentkezés

Felnőtt bérmálkozási szándék esetén keresse Kázmér atyát. A tartalmas felkészülésre minden év szeptemberében új csoportot indítunk.