Ferences Világi Rend (FVR)

A világi ferencesek Regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját…” FVR Regula 4. pont

Szent Ferenc karizmáját követik – Krisztust, aki igaz Isten és igaz Ember. A Szentlélektől indíttatva saját világi állapotukban, vagyis hivatásukat a világban élik, s így akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét.

A világi ferences hivatás tehát egy olyan elkötelezett keresztény életvitel, amely magában foglalja a kisebb testvérekkel való kapcsolatot – megvalósítva egyfajta kölcsönösséget és ugyanakkor önállóságot is –, valamint az Egyházban, s azon belül Assisi Szent Ferenc lelki családjában való tevékeny jelenlétet” – írja Berhidai Piusz a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rend Tartományfőnöke egy 2022-ben megjelent könyvben – A Ferences Világi Rend a Kárpát -medencében, 1221-2021: 800 éves a Memoriále Propositi

Magyarországon 1990-ben alakult meg hivatalosan a ferences világi rend. Berhidai Piusz megfogalmazása alapján: „mekkora ajándéka Istennek és egyáltalán nem magától értetődő és természetes, hogy lehet világi ferencesnek lenni Magyarországon, vagyis elkötelezett keresztényként élni az Evangéliumot Szent Ferenc példája és tanítása szerint

„Szent Ferenc atyánknak, miután találkozott a Megfeszítettel, volt bátorsága, hogy mindent, ami felesleges, lemetsszen magáról. Amihez görcsösen ragaszkodott, azt mind elvetette, hogy az a lelkiséget meg ne ölje.

Bátorság kell, hogy egyszerűbb, tisztább életet éljünk, hogy a szegénységet gazdagságként és szabadságként éljük meg.

Bátorság kell ahhoz, hogy kutassuk az Evangélium új útjait, és jelen legyünk ott és úgy, ahol és ahogy az élet akarja, hogy életünk felkiáltójel legyen, és az egyedül élő Istenről beszéljen.

Bátorság kell ahhoz, hogy messzire tekintsünk, és úgy szeressük az Egyházat, mint Ferenc, hogy kreatívak legyünk, és ugyanakkor hűségesek.

Bátorság kell ahhoz, hogy egyénileg és közösségileg képesek legyünk levetni mindazt, ami gátol abban, hogy azon az úton haladjunk, amelyet Ferenc több mint nyolcszáz évvel ezelőtt kijelölt.

Bátorság kell ahhoz, hogy olyan új struktúrákat tudjunk létrehozni, amelyek segítik az életet.

Bátorság kell az evangéliumi küldetés vállalásához, leporolni a missziós küldetést, tanúságot tenni az evangéliumi életről, testvériségben, kisebbként, az otthon felé tartó úton levésben.

Így teljesedik ki a mi életünk, így tudjuk meg, melyek azok az ágak, amelyeket ápolni kell az ősi fán, és melyek azok, amelyeket le kell metszeni, hogy az ősi fa megújuljon.” – olvashatjuk az említett könyvben Urbán Erik atya szavait, melyeket a világi rend testvéreinek írt. Urbán Erik testvér az Erdélyi Ferences Rendtartomány Tartományfőnöke.

Mindezek megélésében segít a regula és a közösségi élet.

Mit jelent ez a Assisi Szent Kláráról elnevezett szegedi Ferences Világi Rend közössége számára?

Családosok és egyedülállók közössége vagyunk, jelenleg 20 fővel.

Két csoportban éljük meg közösségi életünket:

  • az idősebbek minden csütörtökön szentmisén, szentségimádáson veszünk részt, majd a képzésünk következik. Szent Ferenc atyánk Intelmeinek átbeszélése/feldolgozása után jelenleg a Fioretti alapján próbáljuk a mai életünkre átültetni a ferences lelkiséget.

  • a fiatalok csoportja havonta egyszer találkozik közösségben, mivel mindannyian dolgozók és kis gyermekeik vannak.

Emellett törekszünk közös alkalmakat találni a ferences testvérekkel ferences ünnepek alkalmával, segítünk a plébánián, ha szükség van rá, kötetlen együttléteken gazdagítjuk egymást, közös lelkinapokon, találkozókon veszünk rész a régióban élő és ország más részein élő világi rendi közösségekkel.

A fenti könyv részletesen tartalmazza a Ferences Világi rend történetét és sok egyéb értékes információt rólunk. Ez a könyv a plébániai könyvtárban megtalálható.

Személyes vallomást írt a közösségünk egyik tagja a könyvről, mely az alábbi linken olvasható: ITT.

Lelki asszisztens: Zatykó László OFM

Közösség vezető/kapcsolattartó: Kerekes Lászlóné, Erzsi