A házasságkötés ügyintézésének lépései

1. MEGKERESNI, HOGY MELYIK PLÉBÁNIÁHOZ TARTOZTOK.

2. FELKERESNI A PLÉBÁNOST ÉS KONZULTÁLNI VELE:

  • Jegyes vizsgálattal kapcsolatban

  • Jegyes oktatással kapcsolatban

  • A házasságkötés helyszínével kapcsolatban

PLÉBÁNOS (PAP, aki az adott területen szolgál, aki a helyi közösségért felel.)

A házasságkötéssel kapcsolatban a lakóhely szerinti plébános az illetékes.

Szegeden a plébániák területi felosztásban vannak. Mindenki oda tartozik, ahol életvitel szerint lakik. Az esküvővel kapcsolatos ügyintézést ezért érdemes a saját plébánosnál kezdeni. Kérjük, hogy keressétek fel azt a plébániát ahol a vőlegény vagy a menyasszony életvitel szerint lakik! Ha különböző plébániához tartoztok, elég csak az egyik fél plébánosát felkeresni!

Ha nem abban a templomban szeretnétek házasságot kötni, ahová lakóhely szerint tartoztok, akkor is a saját plébánosotok ad un. „elbocsátót”, illetve végezheti a jegyes vizsgálatot (annak igazolása, hogy a házasságkötésnek nincs egyházjogi akadálya) és a jegyes oktatást (házasságra való felkészítés). Ezek a házasságkötés kötelező feltételei. A plébános át is engedheti a jegyes vizsgálatot és a jegyes oktatást a házasságkötést segítő plébánia számára.

3. ESKÜVŐ IDŐPONTJÁNAK EGYEZTETÉSE (TEMPLOM, AHOL AZ ESKÜVŐT TERVEZITEK)

Ha az Alsóvárosi Ferences Templomban szeretnétek házasságot kötni, akkor a plébánia irodáján, az időpontok egyeztetése után a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával lehet az időpontot lefoglalni. A jelentkezési lapon nyilatkozni kell személyes adatokról, időpontokról, a saját plébánossal egyeztetett jegyes oktatás helyszínéről.

4. A JEGYESOKTATÁS MINDEN ESETBEN KÖTELEZŐ

5. IGAZOLÁSOK ÉS ENGEDÉLYEK BESZERZÉSE

Az esküvő előtt, a házasságkötés időpontját megelőző három hónapon belül (nem korábban) kiállított keresztlevelet mindkét félnek be kell majd szereznie (amennyiben meg vannak keresztelve). Azt a plébániát kell felkeresni, ahol a keresztség történt és ott kell kérni a

I. KERESZTLEVELET, ami igazolja, hogy a jegyesek meg vannak keresztelve és azt, hogy szabad állapotúak (korábban nem kötöttek házasságot). A keresztlevél nem azonos a kereszteléskor kapott emléklappal! A keresztlevél kikéréséhez szükséges lehet a születés időpontja is, és esetleg a keresztelés éve.

VALLÁS szerint lehetséges, hogy:

  1. minkét fél katolikus (rk.)

  2. egyik fél katolikus (rk.), másik fél más keresztény felekezetnél (ref., ev. stb.) megkeresztelt

  3. egyik fél katolikus (rk.), másik fél nincs megkeresztelve.

Az utóbbi két esetben (b. és c.) II. A KATOLIKUS FÉLNEK NYILATKOZ­NIA KELL (formanyomtatvány aláírásával és a nem katolikus fél tudomásával, illetve az aláíráskor jelen kell lennie mindkét félnek), hogy továbbra is a katolikus egyházhoz szeretne tartozni, illetve születendő gyermekeit is igyekszik ebben a hitben nevelni; az eskető, vagy az elbocsátást kiállító plébánia pedig III. ENGEDÉLYT KÉR a püspöktől a házasságkötéshez.

IV. ELBOCSÁTÓ:

Elbocsátót csak akkor kell kérni a saját plébánostól, ha a házasságkötés szertartását más templomban szeretnétek megkötni, mint amelyikhez lakóhely szerint tartoztok. Az elbocsátó kiállításához szükségetek lesz a keresztlevelekre.