Betegek szentsége

A betegek szentmiséje 2024. február 11-én, vasárnap a 11 órai szentmise keretében lesz, amikor a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk. 
A szentség felvételének feltétele a szentgyónás és szentáldozás.

Jézus nagy szeretettel fordul a betegek felé, bátorítja, gyógyítja, és megbocsájtja bűneiket. Akik betegség vagy öregség miatt gyengének érzik magukat, fájdalmakkal küzdenek, vagy akiknek a halállal kell szembenézniük, azok kérik a betegek kenetét. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a gyógyuláshoz.

A betegek szentségét azok a megkeresztelt hívek kaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. Tehát 60 év fölött minden évben (egyszer) felvehető a betegek szentsége.

A betegek szentségének (szentkenet) felvételének menete:

  • a pap csöndes imával, kézfeltétellel lehívja a Szentlelket,
  • a megszentelt olajjal keresztet rajzol a beteg homlokára és két kezére, miközben ezt mondja:
  • E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével! 
    Válasz: Ámen. 
  • Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan!
    Válasz: Ámen.

Ha van a környezetünkben olyan idős, beteg ember, aki támogatás nélkül már nem tud eljönni, segítsünk neki az idejutásban – legalább ezen a napon!