Ima a gyermekért

Ima a gyermekért

Istenünk! Te munkatársaiddá választottál ki bennünket az új élet fakasztásában. Kérünk, légy segítségünk az elfogadott élet szolgálatában, nevelésében.

Állj mellénk atyai erőddel, jóságoddal, és segíts úgy nevelni gyermekünket, mintha magát Jézust bíztad volna szeretetünkre. Add, hogy ez mindig öröm és boldogság forrása legyen számunkra.

Kérünk, hogy a mi szolgálatunk által atyai szereteted fényében járja életének útját, és a Tábor hegyén elhangzott szózatod rá is vonatkozzék: „Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik.” Akkor biztos, hogy nekünk is mindig kedvünk telik benne…

Istenünk! Védd meg őt minden bajtól, szenvedéstől, mely eltávolítja Tőled. Add, hogy úrrá tudjon lenni a világ kísértései fölött. Tedd boldoggá! Minket pedig segíts, hogy mindig hűséges gondnokai legyünk testének, lelkének. Akaratod szerint keressük mindig az ő javát, és engedd, hogy egykor vele együtt az örök élet legyen az osztályrészünk a Boldogságos Szűzanya és Szent József társaságában a te szent Fiad, Jézus Krisztus által. Amen.