Rózsafüzér Társulat

Plébániánk Mária Kegytemplom, országos búcsújáróhely, ezért a Mária tisztelet nem csak a Rózsafüzér Társulat tagjai számára fontos, de a Társulat tagjai még nagyobb tudatossággal igyekszenek köszöntik a Boldogságos Szűzanyát. Ugyanakkor épp ezért sokkal nagyobb a felelőssége is a Társulat tagjainak, hogy ne csak magukért, szűk családjukért, hanem tágabb szinten (egyházközségünkért, városunkért, hazánkért, nemzetünkért, a szenvedőkért és bajba jutottakért, és minden emberért) is imádkozzanak.

Jó tapasztalat, hogy a gyermekeket is (legalább időnként) be lehet vonni a közös imádságba, sőt nagyon mély tapasztalatuk marad, ahogy a Rózsafüzér Társulat néhány tagja a hittanóra keretében tanítja az elsőáldozókat a szentolvasó imádkozására. Ilyenkor a gyerekek kézbe vehetik a Társulat hatalmas, elefántcsont „szemekből” álló rózsafüzérét is.

Jelenleg kb. 60-70 aktív tagból áll a Társulat – több rózsafüzér „bokorra” tagozódva.

  • A hónap 1. szombatján ünnepi módon (elmélkedésekkel, orgonával kísért énekekkel) imádkozzuk a szentolvasót a templomban (du. fél 5-től).
  • A hónap 2. szombatján van a rózsafüzér-titokcsere (du. 5-től).
  • Május 2. vasárnapján Szeged városa körül élő rózsafüzér imádságot tartunk.

Imakilencedet tartunk:

  • Szeplőtelen Fogantatás (dec. 8) ünnepére készülve;
  • Szállást keres a Szent Család imádsággal karácsonyra készülve;
  • Lourdes-i kilenceddel pedig a Betegek világnapjára (febr. 11.) készülve.