Hittanórák az iskolákban, óvodákban

A gyermekek első hitoktatói maguk a szülők, akik a kereszteléskor ígéretet tesznek arra, hogy gyermeküket szent hitünk tanítása szerint nevelik.

Óvodás és iskolás korban ebbe a nevelésbe segítenek be a katekéták, akik nem csupán hittanárok (hittant tanítótó ember), hanem a keresztény élet mindennapi gyakorlatához is kedvet csinál és segíti elmélyíti azt a gyermek életében.

A szentségi felkészítés mindig a plébánián van.

Katekétáink a ferences atyákon kívül: 

 • Fábián Dóra
 • Gilice Attila
 • Vargáné Bögi Vera néni

Plébániánk területéhez tartozik:

 • Karolina Iskola (6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.)
 • Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola (6725 Szeged, Dobó u. 42.)
 • Szegedi Fekete István Általános Iskola (6729 Szeged, Postás u. 1-3.)
 • Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodája
 • Szegedi ÓVI Klebelsberg Telepi Óvodája
 • Szegedi ÓVI Újvidéki Utcai Óvodája
 • Kölyöksziget Óvoda

Hitoktatás órarendje

Módszerek, célkitűzések

 • Az óvodákban hetente 30 perces foglalkozások vannak, ahol a bibliai történetekkel ismerkedhetnek az életkoruknak megfelelő módszerekkel: színezés, énekek tanulása, bábozás, mozgásos játékok, feladatlapok, különböző kézműves technikák. Az alkalmak során a hitoktató a szülők tiszteletére, a többiek szeretetére nevelik a gyermekeket; erősítik bennük a családba tartozás fontosságát.
 • Az általános iskolákban a hittan órák a tanítási időben vannak, ezért a szülőknek nem kell elvinni az iskolából a gyermekét, ha hittan oktatásra szeretné járatni. 
  Ezek az órák a gyermekek életkorának megfelelően vannak kialakítva: tehát játékosan, sokat mozgatva őket, feladatokat megoldva. Bibliai történeteken keresztül az éppen aktuális problémáikkal foglalkozunk. Erkölcsi értékeket közvetítünk számukra, mely a többiekkel való harmonikus együtt élést segíti. Közösséget szeretnénk nekik adni, ahol megélhetik az összetartozás és az elfogadás örömét.