Keresztszülők imája

Uram, Te is tudod, hogy igen összetett feladat egy gyermek testi és szellemi fejlődésének a fejlesztése. A mi feladatunk viszont még ennél is nagyobb és szebb: a láthatatlan, a természetfeletti életének gondozását vállaltuk. Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért. Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életben, és felelősségteljes cselekedeteiben. Szeretetünkből kell megismernie a tőled kapott szeretetet.

Engedd, hogy a hit és a remény soha se fogyatkozzék meg életünkben. Készségesen vállaljuk, hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük, és felnőtt korában is mellette állunk. Engedd, hogy vonzóvá tegyük előtte a Veled való rendszeres találkozást.

Szeretnénk nyitottak lenni felé, hogy ő is megnyíljon, bizalmába fogadjon, és problémáival őszintén megkeressen bennünket. Kérünk, áldj meg, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. Amen.