Házasság

A szentségi házasság egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége, mely természete szerint a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul.

A Szentírás az Isten képére alkotott férfi és nő teremtésével kezdődik (Ter 2,24), a Bárány menyegzőjének (Jel 19,7.9) látomásával fejeződik be, s szinte folyamatosan beszél a házasság misztériumáról, alapításáról, Istentől való értelméről, eredetéről és céljáról, különböző megvalósulásairól az üdvösség történetében, a bűnből fakadó problémáiról és megújulásáról Krisztus és az Egyház új szövetségében (vö. Ef 5,31-32; 1Kor 7,39).

Az Ószövetségben a férfi és nő szövetsége (héber berit), melynek maga Jahve a tanúja és a védelmezője, s ugyanez a szó jelzi Jahve és népe kapcsolatát is (Oz 2). A hagyomány az Énekek énekében mindig az emberi szerelem nagyszerű kifejezését látta, ami tiszta tükröződése Isten szeretetének; egy olyan szeretetnek, ami „erős, mint a halál” és „a vizek árja … nem oltja ki” (Én 8,6-7).

Isten örök terve, hogy a férfi és a nő a házasságban eggyé legyen: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is.” (Ter 2,18) „Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő.” (Mk 10,7-8)

Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak megerősíti, hanem szentségi rangra emeli: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19,6), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül.

A Biblia még ezt is írja: „Az Úristen az emberhez vezette az asszonyt.” (Ter 2,22) Ebben az odavezetésben hinni kell, – nemcsak két ember választja egymást, hanem Isten is őket önmaga és egymás számára. Isten a legjobbat adja Ádámnak, hisz Isten jó.

Mit ad a házasság szentsége a házasoknak?

  • Segít a hűségben, hogy a két ember kapcsolata – akik az örökké élő Istenhez kapcsolják az életüket –, örök legyen.
  • Segít, a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben.
  • Segít, hogy társai legyenek egymásnak – nem vetélytársak, hanem segítőtársak.
  • Segít a gyerekvállalásban, hogy megszülethessen a megfogant élet, a gyermek elfogadásában és nevelésében, hogy jól tudják felnevelni gyermekeiket, legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a feladathoz.

Fontos, hogy a házasság örök és felbonthatatlan, mert ez biztonságot jelent – Istenbe kapaszkodunk az Örök hűségbe, – és mert csak ez ad biztonságot a család, a gyermekek számára. A szülők mutatják Istent, rajtuk keresztül lesz a gyermek számára érthető Isten.

 

Jelentkezés a házasságkötésre:

A házasságkötés tervezett időpontja előtt 6 hónappal.

A jelentkezési lap letölthető (odt formátum, pdf formátum, doc formátum)

A házasságkötés szertartása

A házasságkötés ügyintézésének lépései

 

Jegyesoktatás

Házasságban élni azonban komoly elköteleződést jelent. Ezért az egyházi házasságkötésre jegyesoktatással segítjük a jegyespárokat.

A jegyesoktatás nem tud megtanítani a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Istennel élő kapcsolatban élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját.

jegyesoktatás minden esztendőben kb. február közepétől húsvétig tart, heti rendszerességgel. Ezen alkalmak nem csak a szentség tartalmáról és a szertartás menetéről szólnak, hanem rengeteg gyakorlati kérdés és ötlet is előkerül.

Jegyesoktatásra legkésőbb január közepéig lehet jelentkezni Kázmér atyánál.