2024

2024-ben készült albumok:

Gyálaréti családok nyári tábora Badacsonylábdihegyen - 2024. július

IFI tábor - Nagybaracska, 2024. június

Úrnapja - 2024. június 2.

A bérmálás szentsége - 2024. május 26.

Ideiglenes fogadalomtétel a Ferences Világi Rend szegedi közösségében - 2024. május 12.

A magyar korona másolatának megáldása - Gyulay Endre nyugalmazott püspök atya - 2024. április 28.

Húsvétvasárnap - húsvéti misztériumjáték, ételszentelés - 2024. március 31.

Nagyszombat - tűzszentelés, exsultet - gyertyafényben a templom, felnőtt keresztelés, körmenet - 2024. március 30.

Szentsír, szentély (triangulum, üres tabernákulum, felmagasztalt szent kereszt) - 2024. március 29-30

Nagypéntek ünnepi szertartása - 2024. március 29.

Nagycsütörtök - Az utolsó vacsora szentmiséje (lábmosás, oltárfosztás) - 2024. március 28.

Lamentáció - Jeremiás siralmai - 2024. március 28.

Virágvasárnap - 2024. március 24.

Hamvazás szertartása - 2024. február 18.

Farsang a plébánián - 2024. február 11.

Betegek szentmiséje a betegek világnapján - 2024. február 11.

Bérmálkozók befogadásának és az imádságok átadásának szertartása - 2024. febr. 11.

Balázsáldás - 2024. február 4.