Június 20. Évközi 11. hét, csütörtök

Évközi 11. hét, csütörtök – Mt 6,7-15 Kellő figyelemmel, összeszedettséggel, valamint tudatossággal imádkozzuk-e a Miatyánkot? Istennel való kapcsolatunk minősége megállapítható abból, hogy milyenek az imádságaink. Jézus a mennyei Atyával való kapcsolatunk ápolásához nyújt segítséget, amikor imádkozni tanít. Fontos tudnunk, hogy Jézus nem egy gépiesen ismétlendő Tovább…

Június 19. Évközi 11. hét, szerda

Évközi 11. hét, szerda – Mt 6,1-6.16-18. Igyekszünk-e jót tenni? Mi miatt tesszük a jót? Amikor Jézus elmondta a hegyi beszédben a jótettek motívumairól szóló tanítását, figyelmeztetett, hogy nem elégséges az ima, az alamizsnálkodás, valamint a böjtölés, ha ezek az elismerés, az értékelés elnyerésének vágyából Tovább…

Június 18. Évközi 11. hét, kedd

Évközi 11. hét, kedd – Mt 5,43-48 Hogyan szerethetjük azokat, akik üldöznek minket, illetve rosszat akarnak nekünk? Jézusnak nem az a legnehezebben teljesíthető parancsa, hogy: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket”! Ennél nehezebb a szeretet általános parancsa, mert több figyelmességet, valamint tapintatot igényel. Tovább…

Június 17. Évközi 11. hét, hétfő

Évközi 11. hét, hétfő – Mt 5,38-42 Hiszünk-e abban, hogy a rosszat csak irgalmas, megbocsátó, áldozatos, okos szeretettel lehet legyőzni? Jézus idejében általánosan elfogadott nézet volt, hogy az igazságosság elve alapján a rosszat szabad viszonozni ugyanolyan mértékű rosszal. Nagyobbal ugyan nem, de a hasonló mértékű Tovább…

Hirdetés 2024. június 16.

Évközi 11. vasárnap Plébániánk hat ministránsa lehetőséget kapott a Nemzetközi Ministránstalálkozón való részvételre. Az ő római útjuk támogatására adománygyűjtést szervezünk jövő  vasárnap a szentmisék végén. Kérjük a hívek bőkezű segítségét. Június hónap folyamán minden este 17:40-től a Jézus Szíve litániát imádkozzuk templomunkban. Szeretettel hívunk és Tovább…

Június 16. Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap – Mk 4,26-34 Hogyan élhetjük Isten életét? Tudjuk, hogy vallásos életünk alapja Isten élete bennünk, amely az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való szeretet-kapcsolatot foglalja magában. Érdemes azt is tudni, hogy amikor azt kívánjuk valakinek, hogy „Isten éltesse”, akkor azt óhajtjuk, Tovább…

Június 15. Évközi 10. hét, szombat

Évközi 10. hét, szombat – Mt 5,33-37 Tudjuk-e, hogy miért nem érdemes hazudni és esküdözni? Az Istenre, mint tanúra vagy valamely szent dologra hivatkozó, eskü alatt történő ünnepélyes kijelentés vagy ígéret már Krisztus előtt is a vallomásnak bizonyítási eszközként elfogadott formája volt. A házasságkötéskor tett Tovább…

Június 14. Évközi 10. hét, péntek

Évközi 10. hét, péntek – Mt 5,27-32 Állhatatosak vagyunk-e a kísértések elleni küzdelemben? Jézus a kísértések elleni küzdelemben a végsőkig való kitartásra hív minket. Sőt, a Zsidóknak írt levél a vérünk ontásáig történő helytállásra buzdít (vö. Zsid 12,4). Jézus még a csábító, tisztátalan vágyakkal szemben Tovább…

Június 13. Páduai Szent Antal

Június 13. Páduai Szent Antal – Mk 16,15-20 Nem vagyunk-e kicsinyhitűek? A mai evangéliumi részlet Márk evangéliumának abból a 12 verséből való, amelyet a márki közösség a 2. századfordulón fűzött az eredeti evangéliumhoz (az evangélista által elmondottakra emlékezve). Ezek a versek már az őskeresztény Egyház Tovább…