Június 18. Évközi 11. hét, kedd

Évközi 11. hét, kedd – Mt 5,43-48

Hogyan szerethetjük azokat, akik üldöznek minket, illetve rosszat akarnak nekünk?

Jézusnak nem az a legnehezebben teljesíthető parancsa, hogy: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket”! Ennél nehezebb a szeretet általános parancsa, mert több figyelmességet, valamint tapintatot igényel. Fontos vigyáznunk, mert helytelenül, önzően is lehet szeretni, ami olykor nagyobb kárt tud okozni, mint mások rosszindulatú bántása!

Az ellenség szeretete sokkal egyszerűbb feladat, mert egyoldalú. Ők ugyanis mindig ártani akarnak nekünk. Erre fel lehet készülni. Hazugságokat mondanak rólunk (aki hazudik, az általában lop is, ellopja azt, ami a miénk, legyen az jó hírnév, erkölcsi javaink, vagy mások irántunk való szeretete). Rosszindulatúan üldöznek minket, nyomorba, illetve rabságba akarnak dönteni, tönkre akarják tenni testi-lelki egészségünket, stb. Végső céljuk pedig a másik feletti teljes diadal, esetleg a fizikai megsemmisítés addig, amíg a másik végleg el nem tűnik a küzdőtérről.

Ne tápláljunk hamis illúziókat magunkban! Ne gondoljuk azt, hogy a mi szeretetünk hatására máról holnapra megszűnik másokban a gyűlölet! Hiszen senkiben nem volt nagyobb szeretet, mint Jézusban, akire mégis kimondhatatlan gyűlölettel rontottak, majd ártatlanul, igazságtalanul megkínozták, végül kivégezték.

A végtelenségig nem lehet kitérni azok elől, akik szándékosan ártani akarnak nekünk. Aki fél, illetve elrejtőzik, vagy esetleg menekül, az megkettőzi ellenfele bátorságát, sőt üldözésre csábítja őt. Ezért inkább Jézushoz hasonlóan mi is kérdezzük meg azokat, akik szerintünk ok nélkül bántanak, hogy: „miért ütsz?” (Jn 18,23).

Azután vállaljuk a konfrontálódást, vigyázva arra, hogy ne az ő módszereikkel, s még kevésbé az ő indulatosságukkal tegyük ezt! Vigyázzunk arra, hogy a negatív indulatoknak (a sértődésnek, a neheztelésnek, a gyűlöletnek, a negatív indulatoknak, stb.) még a hajszálerei se jelenjenek meg a szívünkben!

Jézus indoklása szerint azért lehet (azért tudjuk) szeretni azokat, akik üldöznek, illetve gyaláznak minket, mert így vagyunk gyermekei a mennyei Atyának. A mai evangéliumi részlet végén arra szólít fel minket Jézus, hogy: „Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok”! Isten tökéletességét az követi, aki az ő szeretetét közvetíti embertársai felé. Ez a leghitelesebb bizonyítéka annak, hogy Isten életét éljük. Fontos megjegyezni, hogy az ilyen szeretetre azok képesek, akik Isten életét élik.

Az Atya jóságát, irgalmas szeretetét, ezzel együtt az ő áldozatkészségét azzal tudjuk követni, illetve közvetíteni, ha okosan szeretjük azokat, akik nekünk rosszat akarnak. Ez egyben a hitünk leghitelesebb bizonyítéka.

Kérjük a Szentlelket, segítsen meg minket, hogy Általa úgy tudjuk szeretni egymást, ahogy Jézus, valamint ahogy (Vele együtt) az Atya szeret minket!