Május 27. Évközi 8. hét, hétfő

8. évközi hét, hétfő – Mk 10, 17-27

Mi az örök élet elnyerésének legfontosabb feltétele?

Ma az evangéliumban megdöbbentő példát kapunk arra, hogy a földi javakhoz való túlzott ragaszkodás milyen nagy akadályt jelenthet az üdvösség elnyerésében.

Számunkra is fontos az evangéliumban elhangzó kérdés, hogy: „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Az Ószövetségben a törvény az élet útja. A Jézus-korabeli írástudók gondolkodásmódja szerint az embernek legyenek jótettei, amelyekre hivatkozhat Isten előtt. Mi is hasonlóan gondolkodunk olykor arról, hogy az üdvösség eléréséhez Jézus tanításának, sőt magának Jézusnak a követése szükséges.

Jézus követésének alapfeltétele a szeretet parancsának megtartása. Az Isten- és emberszeretet parancsa szerint mindenünk arra való, hogy odaadjuk azoknak, akiket szeretünk. Aki tökéletes akar lenni, az tudjon áldozatot hozni a szeretteiért!

Jézus követése ma is azt jelenti, hogy mindenünket szükséges megosztani másokkal, elsősorban azokkal, akiket szeretünk, rajtuk kívül pedig a rászorulókkal.

Ma éppen úgy, mint Jézus idejében, az földi javak túlzott előnyben részesítése megakadályozhatnak abban, hogy Istenre támaszkodjunk. Az üdvösség elnyerése azonban nem a mi teljesítményünktől függ. Jézus mondta, hogy az „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges”.

A helyes Isten-kapcsolatot Jézustól lehet megtanulni. Mi már tudjuk, hogy ehhez a Szentlélek segítsége nélkülözhetetlen. Jézus követése úgy lehet életünket formáló erővé, ha megtanuljuk, valamint magunkévá tesszük az ő bizalommal teli egységét az Atyával. Jézus azt kívánta a gazdag ifjútól, hogy úgy hagyatkozzon a mennyei Atyára, ahogyan Tőle látja. De ez az együttlét, a személyes közösség Jézussal (bárkinek a követése) mindig lemondással is jár.

Vajon milyen a mi kapcsolatunk Jézussal? Hisszük-e, hogy a mi életünk körülményei között is követhetjük Jézust? Sőt, a mennyek országa a lelkünk szántóföldjében elrejtett kincshez, illetve ahhoz az igazgyöngyhöz hasonlít, amely ott hever a lakásunkban, az utcán, a munkahelyünkön. Miután megtaláltuk, azután adjuk oda érte mindenünket, hogy így elnyerhessük az örök életet! Az örök élet nem pénzzel vehető meg, hanem éppen annak a megosztásával. A földi javakhoz való helytelen ragaszkodás nagy akadályt jelenthet, ha Isten országába akarunk bejutni.

Jézus hasonlata a tevéről, valamint a tű fokáról nem a lehetetlenséget fejezi ki, hanem azt, hogy ne a magunk erejében bízzunk, hanem Istenben. Jézus a gyermek apjába vetett hitét kéri, akinél a gyermek hite szerint: „minden lehetséges”. Ez egyedül az Istenre igaz. Egyedül Neki lehetséges minden. Egyedül Isten tud minket üdvözíteni, ha a Szentlélek segítségével Jézust követjük.